Privacybeleid Sponck Personeelsadvies

Sponck Personeelsadvies levert HR diensten aan diverse klanten. In de vorm van interimopdrachten voor een langere duur, maar ook korte adviesvragen/projecten voor het MKB behoren tot onze werkzaamheden. Dit doen we met veel plezier met twee collega’s.

 

Waarom deze privacyverklaring?

Met de effectieve toepassing van de AVG zijn alle bedrijven verplicht om inzicht te geven in hun werkwijze ten aanzien van privacy. Voor HR een vanzelfsprekendheid, maar heel goed om dit eens allemaal op een rijtje te zetten, want als wij voor jouw bedrijf aan de slag gaan dan heb je het recht om te weten hoe we met jouw (persoons-)gegevens om gaan.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken. Indien we persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring genoemd, zal je om toestemming worden gevraagd.

 

Wat mag je van Sponck verwachten?

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de door jou verstrekte informatie tegen misbruik te beschermen en te beveiligen. Daarnaast passen we de regels toe, zoals deze zijn weergegeven in de wet en verdere regelgeving.

Je kan ten allen tijden contact opnemen indien er vragen zijn over de verwerking van jouw gegevens via f.bijl@sponck.nl of 0174-235821.

 

Jouw rechten

Laten we meteen maar met de deur in huis vallen en aangeven wat jouw rechten zijn:

Je hebt het recht om aan te geven dat:

  • Je niet meer door ons benaderd wil worden;
  • Je een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die we van je hebben;
  • Je wilt dat we jouw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;
  • Je misbruik van je persoonsgegevens wilt melden.

 

Welke soort persoonsgegevens worden verzameld?

Ben je klant van Sponck Personeelsadvies?
Het is mogelijk dat we in jouw opdracht persoonsgegevens verwerken. Dit zal in veel gevallen gaan om persoonsgegevens van medewerkers die bij jou in dienst zijn. In dat geval ben jij de verantwoordelijke voor de aard van de verwerking. Het is onze rol om de persoonsgegevens in jouw opdracht te verwerken. We hebben vanuit die rol de verantwoordelijkheid om te handelen naar de regels van de AVG. De afspraken over de doelgroep van wie we persoonsgegevens verwerken, het doel van de verwerking en de grondslag bepaal jij en leggen we vast in een verwerkingsovereenkomst. De regels in deze privacyverklaring worden bij de verwerking door ons toegepast. De medewerkers die vanuit Sponck betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens zijn voldoende op de hoogte van de regels van de AVG en ondertekenen een verklaring dat volgens deze regels gewerkt wordt.

Het kan ook zou zijn dat we jouw eigen persoonsgegevens verwerken, omdat je bijvoorbeeld een coachings- of bemiddelingstraject bij ons volgt. We zijn vanuit Sponck verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten.

We maken daarin onderscheid tussen actieve klanten, waar we reeds contractueel aan verbonden zijn, en potentiële klanten. De persoonsgegevens van actieve klanten worden gebruikt voor afstemming over de uitvoering en afwikkeling de contractuele afspraken.

De persoonsgegevens van potentiële klanten worden gebruikt voor commerciële doelstellingen. Dat wil zeggen, we benaderen deze klanten met de vraag of ze prijs stellen op onze nieuwsbrief met diverse actuele HR kennis. Waarbij we tevens de optie bieden dat de klant zich hiervoor kan afmelden. Indien je hiervoor kiest worden je gegevens uiteraard door ons verwijderd.

 

Welke informatie verzamelen we en waarvoor wordt het gebruikt?

Ben je een actieve klant Sponck?
In dat geval verzamelen we de contactgegevens van jouw organisatie. Ook zijn de bankgegevens nodig voor facturatie van onze diensten. Indien we namens jouw bedrijf persoonsgegevens van medewerkers verzamelen en verwerken, dan zullen we een verwerkersovereenkomst aangaan. In die overeenkomst staat de aard van de verwerking, de grondslag en de doelstelling beschreven. We dragen er zorg voor dat we de persoonsgegevens verwerken volgens de richtlijnen van de AVG. Met hierbij aandacht voor veiligheid en rechten van betrokkenen.
Ben je een potentiele klant van Sponck?
In dat geval verzamelen we de contactgegevens van jouw bedrijf, met als doel om je te benaderen om te kijken of je wij voor jou van toegevoegde waarden kunnen zijn.

Overdracht en delen van persoonsgegevens

Klant van Sponck?
De verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden. Mocht dit wel nodig zijn vanuit wet- en regelgeving, dan word je hierover geïnformeerd.

Werknemer bij een klant van Sponck?
Ben je werkzaam bij een klant van Sponck en verwerken we jouw gegevens?
In dat geval worden jouw gegevens alleen gedeeld met je eigen werkgever. Wij verwerken je gegevens in opdracht van je werkgever. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdracht/verwerkingsovereenkomst. Jouw werkgever bepaalt hierbij het doel van de verwerking.

 

Het beveiligen van persoonsgegevens

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Indien jouw gegevens in opdracht van ons door een derde worden verwerkt, dan maken we hierover afspraken in een verwerkingsovereenkomst. In die overeenkomst worden doel, grondslag en aard van de verwerking vastgelegd. De verwerker stemt door het ondertekenen van deze verwerkingsovereenkomst in met de verwerking van de persoonsgegevens op de wijze die wet- en regelgeving verlangt. Toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot diegene die hiervoor hebben ingestemd tot geheimhouding. Er wordt hierbij niet meer informatie verstrekt dan nodig is.