Conflictsituaties

Iedere relatie vraagt een proactieve houding en een wederzijds gevoel van respect en vertrouwen. En iedere relatie kent zijn ‘ups and downs’, zo ook de relatie tussen werkgever en medewerker. De vraag is hoe je hier mee omgaat.  Een transparante communicatie draagt hier aan bij. Mocht er onverhoopt toch een conflict ontstaan dan is het raadzaam om in alle oprechtheid te kijken waar de schoen wringt. Wat is precies het probleem en is het misschien simpel en met lage kosten op te lossen? Of misschien vraagt het net een wat andere denk- of werkwijze? Allemaal mogelijkheden die het definitieve pad van ‘een ontslag’ kunnen voorkomen.

Wanneer je Sponck een conflictsituatie toevertrouwd, proberen we de onderste steen boven te halen. Met een realistische houding en een open en transparante wijze van communiceren, zal je merken dat je blij bent dat er iemand naast je staat die van wanten weet. Bel Sponck vrijblijvend op om te bespreken of we van toegevoegde waarde kunnen zijn.

 

Ontslag

Echter, het kan natuurlijk ook dat een relatie zich zodanig ontwikkelt heeft dat het heel realistisch is om (het liefste samen) te concluderen dat er geen toekomst meer in zit. De arbeidsovereenkomst en het arbeidsrecht zijn er dan voor om de ruimte tot discussie zoveel mogelijk te beperken, in de hoop dat een arbeidsconflict vermeden kan worden. Het is echter nooit mogelijk om dit waterdicht af te spreken; twee partijen, betekent twee verschillende soorten belangen en daarmee is er per definitie ruimte voor discussie.

Sponck staat aan je zijde bij dit soort situaties. Samen bekijken we wat er aan de hand is om vervolgens met alle betrokken partijen het gesprek aan te gaan. We brengen de juridische gevolgen en kosten in kaart, zodat je een goede keuze kan maken welke route je wilt nemen om tot beëindiging van het dienstverband met de medewerker te komen. Neem contact met ons op zodat we (vrijblijvend) kunnen bekijken of we van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Verbetertraject

Het komt maar al te vaak voor dat werkgevers tot de conclusie komen dat een werknemer niet (meer) blijkt te passen bij het bedrijf. De werknemer functioneert niet naar behoren en de werkgever irriteert zich aan de situatie. Ondernemers eigen gaat hij op zoek naar een kant en klare oplossing voor de situatie.

Sommige werknemers zijn oprecht en hebben zelf ook al geconcludeerd dat ze niet kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst. Andere werknemers delen het beeld van de werkgever niet over hun eigen functioneren.

Dit kan komen doordat de functiebeschrijving en de taken van de werknemer niet duidelijk en transparant zijn of omdat ze graag bij het bedrijf werken en zich waar nodig willen ontwikkelen op de punten waarop dat nodig is.

Een verbetertraject is dan aan de orde. Sponck verzorgt deze trajecten. De duur van het verbetertraject is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer.

Met de werkgever worden de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht. Vervolgens worden er concrete afspraken en een tijdpad met de werknemer afgesproken. De werknemer kan bijvoorbeeld een cursus gaan volgen als dat nodig is, intern een mentor toegewezen krijgen of Sponck start een (individueel) coachingstraject.

Gedurende het traject verzorgt Sponck de rol van ‘projectleider’ en waar nodig als coach. Daarnaast worden alle afspraken schriftelijk bevestigd. Zowel de werkgever als de werknemer hebben hier baat bij.

Twijfel je of Sponck kan helpen bij jouw bedrijf? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.